بایگانی برچسب ها: حجاب در ادیان الهی

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی مقدمه: واژه حجاب بر حسب لغت متخذ از ماده “حجب” به معانی چون پرده مانع پوشش چادر زنان شرم و حیا پوشیدن در پرده قرار دادن و هر گونه حائل و وسیله جداسازی آمده است. طبق این معانی حجاب هم به اصل پرده و شی حائل اطلاق می شود و هم به آن چیزی که پشت پرده قرار می گیرد. حجاب در قرآن کریم به هر دو معنا به کار رفته است. در یک جا خداوند می فرماید: فسئلو هنّ من وراء حجاب از زنان از پشت پرده چیزی بخواهید...

ادامه مطلب