بایگانی برچسب ها: حجاب در ادیان

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی

دانلود مقاله رایگان حجاب در ادیان الهی مقدمه: واژه حجاب بر حسب لغت متخذ از ماده “حجب” به معاني چون پرده مانع پوشش چادر زنان شرم و حيا پوشيدن در پرده قرار دادن و هر گونه حائل و وسيله جداسازي آمده است. طبق اين معاني حجاب هم به اصل پرده و شي حائل اطلاق مي شود و هم به آن چيزي كه پشت پرده قرار مي گيرد. حجاب در قرآن كريم به هر دو معنا به كار رفته است. در يك جا خداوند مي فرمايد: فسئلو هنّ من وراء حجاب از زنان از پشت پرده چیزی بخواهید...

ادامه مطلب