بایگانی برچسب ها: حجيت قطع چیست

دانلود مقاله حجیت قطع

دانلود مقاله حجیت قطع

دانلود مقاله حجیت قطع  حجیت قطع چیست؟ قطع: عنصر مشترکى است که در کار استنباط، چه در بخش اصول عملیه و چه در بخش ادّله محرزه بکار مى آید. حجیت قطع: یعنى در صورت مخالفت باتکلیف مقطوع به عند المکلّف عقاب را منجز میکند و معذّر و نافى استحقاق عقاب است در صورتى که بخاطر عمل بقطعش با مولا مخالفت نماید. حجیت قطع بر هر کار استنباطى مقدم است; حتى در بحث هاى اصولى، مثل ظهورات به حصول قطع به حجیت آنها نیاز داریم. ۱۸ – چهار ویژگى قطع: کاشف...

ادامه مطلب