بایگانی برچسب ها: حذف كننده انعكاس صوتي

دانلود پروژه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

دانلود پروژه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

دانلود پروژه بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC فهرست مطالب ۱- مقدمه ۱ ۱-۲ سیستم Power Line Carrier(PLC) 3 ۱-۳ روش های کوپلینگ ۷ ۱-۴ کاربردهای PLC 9 ۱-۴-۱ ارتباط تلفنی(صحبت)(speech) 9 ۱-۴-۲ تلگراف و پست تصویری (Facsimile) 10 ۱-۴-۳ کنترل نشاندهی از راه دور (Control & indication) 10 ۱-۴-۴ حفاظت از راه دور (Tele protection) 11 ۲- تشریح PLC 12 ۲-۱ وسائل مورد استفاده در سیستم فرابری خطوط فشار قوی (PLC) 12 ۲-۱-۱ مشخصات خازن کوپلاژ ۱۳ ۲-۱-...

ادامه مطلب