بایگانی برچسب ها: حركت به سوي مدرنيسم

دانلود مقاله پست مدرنیسم وهنرهای تجسمی

دانلود مقاله پست مدرنیسم وهنرهای تجسمی

دانلود مقاله پست مدرنیسم وهنرهای تجسمی فهرست مطالب فصل اول – پست مدرنيسم حركت به سوي مدرنيسم نقدهاي وارد بر مدرتيته از مدرنيته تا پست مدرن پست مدرنيته شكل‌گيري جامعه فراصنعتي در نيمه قرن بيستم پلورايسم، ايسم‌زمان ما فصل دوم – پست مدرنيسم در هنرهاي تجسمي مؤلفه‌هاي پست مدرنيسم در هنرهاي تجسمي ويژگي مكاني كم‌دوامي و ناپايداري انباشتن گفتماني بودن پيوندگرايي ترديد در جزميات مدرنيته فمينيسم فصل سوم – معرفي چهارهنرمند معاصر جهان...

ادامه مطلب