بایگانی برچسب ها: حركت به سوي مدرنيسم

دانلود مقاله پست مدرنیسم وهنرهای تجسمی

دانلود مقاله پست مدرنیسم وهنرهای تجسمی

دانلود مقاله پست مدرنیسم وهنرهای تجسمی فهرست مطالب فصل اول – پست مدرنیسم حرکت به سوی مدرنیسم نقدهای وارد بر مدرتیته از مدرنیته تا پست مدرن پست مدرنیته شکل‌گیری جامعه فراصنعتی در نیمه قرن بیستم پلورایسم، ایسم‌زمان ما فصل دوم – پست مدرنیسم در هنرهای تجسمی مؤلفه‌های پست مدرنیسم در هنرهای تجسمی ویژگی مکانی کم‌دوامی و ناپایداری انباشتن گفتمانی بودن پیوندگرایی تردید در جزمیات مدرنیته فمینیسم فصل سوم – معرفی چهارهنرمند معاصر جهان...

ادامه مطلب