بایگانی برچسب ها: حركت جهاني به سمت فناوري نانو

دانلود مقاله نانو

دانلود مقاله نانو

نانو فهرست مطالب مقدمه ۱ حرکت جهانی به سمت فناوری نانو ۲ نتیجه گیری ۳ زمینه های اصلی توسعه نانوتکنولوژی  در روسیه: ۴ دور نمای استفاده از نانو تکنولوژی ۶ در الکترونیک و اوپتوالکترونیک: ۷ در انفورماتیک: ۷ مساله اول: ۷ مساله دوم: ۸ مساله سوم: ۸ مساله چهارم: ۸ مساله پنجم: ۸ مساله ششم: ۸ فعالیتهای توسعه نانوتکنولوژی  می توانند به صورت زیر هماهنگ شوند: ۹ روش های تهیه نانوپودرهای سرامیکی ۱۱ روش های تولید مواد نانوساختاری ۱۱ ۲- سنتز به روش شیمی ...

ادامه مطلب