بایگانی برچسب ها: حركت جوهريه و استمرار حيات

دانلود مقاله معاد

دانلود مقاله معاد

دانلود مقاله معاد مقدمه معاد از ديدگاه امام خميني (ره) «و ما خلقنا السموات والارض و ما بينهما لاعبين» مكتب پيامبران الهي بر اساس ايمان به مبدا و معاد استوار است مهمترين امري كه در تمام اعصار مورد توجه فرستادگان خدا بوده و حداكثر مجاهده را در راه تحقق بخشيدن به آن مبذول ميداشتند آن بوده كه انسانها را آفريدگار جهان مومن ساخته و بر ايمان به روز معادشان تأكيد و تقويت نمايند. ايمان به خدا پايه اصل سعادت بشر و شرط اول انسان شدن و انسان ...

ادامه مطلب