بایگانی برچسب ها: حسابداري شركت باربري وحيدبار

دانلود پروژه نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار

دانلود پروژه نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار

دانلود پروژه نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار   مقدمه بخش اول آشنائی با نظام و مقررات جاری شرکت باربری وحیدبار قسمت اول: نظام حسابداری شرکت باربری وحیدبار دفاتر قانونی شرکت اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود تعریف شرکت : شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی: انواع شرکت ها تشکیل شرکت پذیره نویسی سهام شرکت هزینه های تاسیس شرکت اساسنامه قانونی شرکت مجمع عمو...

ادامه مطلب