بایگانی برچسب ها: حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها

دانلود پروژه مالی حسابداری شرکت کامپیوتری طاها فهرست مطالب مقدمه ۴ شرح گزارش ۵ تعریف حسابداری ۶ حسابداری در ایران ۷ حسابداری شرکت طاها ۸ انواع بدهی ها: ۱۰ ترازنامه: ۱۱ تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی ۱۲ مانده گیری حساب ها: ۱۴ سند حسابداری: ۱۵ دفاتر حسابداری: ۱۵ موسسه آموزش زبان دانا ۱۸ دفتر کل ۱۹ دفتر معین: ۲۱ موسسه آموزش زبان دانا  سند حسابداری ۲۱ تراز نامه: ۲۴ درآمد و هزینه:  درآمد: ۲۵ هزینه: ۲۶ مؤسسه / شرکت طاها ۲۸ مؤسسه / شرکت طاها ۲۹ تراز آ...

ادامه مطلب