بایگانی برچسب ها: حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها

دانلود پروژه مالي حسابداري شركت كامپيوتري طاها فهرست مطالب مقدمه 4 شرح گزارش 5 تعريف حسابداري 6 حسابداری در ایران 7 حسابداري شركت طاها 8 انواع بدهي ها: 10 ترازنامه: 11 تجزيه و تحليل و ثبت رويدادهاي مالي 12 مانده گيري حساب ها: 14 سند حسابداري: 15 دفاتر حسابداري: 15 موسسه آموزش زبان دانا 18 دفتر كل 19 دفتر معين: 21 موسسه آموزش زبان دانا  سند حسابداري 21 تراز نامه: 24 درآمد و هزينه:  درآمد: 25 هزينه: 26 مؤسسه / شركت طاها 28 مؤسسه / شركت ...

ادامه مطلب