بایگانی برچسب ها: حسابداری اداره مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری اداره مخابرات فهرست مطالب مقدمه: فصل ۱ اهمیت ارتباطات در جهان اهمیت ارتباطات در ایران طبقه بندی واحدهای مختلف اداره مخابرات: فصل ۲ (واحد فنی) واحد سوئیچ معرفی سیستم سوئیچ دیجیتال کارین Lxi : واحد شبکه و نگهداری: وظایف شبکه نگهداری: فصل ۳ واحد اداری: واحد آبونمان: شرح وظایف کارشناس امور مشترکین: واحد دبیرخانه: واحد اطلاعات ۱۱۸: واحد حسابداری: واحد درآمد: ثبت اولیه درآمد: واحد سرمایه گذاری: ...

ادامه مطلب