بایگانی برچسب ها: حسابداری در بيمارستان شهيد رجايي كرج

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بيمارستان شهيد رجايي كرج

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بيمارستان شهيد رجايي كرج

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بيمارستان شهيد رجايي كرج فهرست مطالب مقدمه   3 تشكر4 فصل اول7 تاريخچه8 بخش ها9 كلينيك هاي تخصصي11 شركتها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان12 نيروي انساني13 چارت سازماني14 شرح وظايف امور مالي15 شرح وظايف امور اداري18 فصل دوم:20 بخش اول : اصول حسابداري21 مراحل به بارآمدن هزينه21 تنظيم اسناد حسابداري23 نمونه سند هزينه فرم 124 توضيحات سند هزينه فرم225 نمونه مثال هاي سند هزينه26 توضيحات34 نمونه مثال هاي روكش سند35 ثبت ...

ادامه مطلب