بایگانی برچسب ها: حسابداری در بيمارستان شهيد رجايي كرج

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان شهید رجایی کرج

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان شهید رجایی کرج

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمارستان شهید رجایی کرج فهرست مطالب مقدمه   ۳ تشکر۴ فصل اول۷ تاریخچه۸ بخش ها۹ کلینیک های تخصصی۱۱ شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان۱۲ نیروی انسانی۱۳ چارت سازمانی۱۴ شرح وظایف امور مالی۱۵ شرح وظایف امور اداری۱۸ فصل دوم:۲۰ بخش اول : اصول حسابداری۲۱ مراحل به بارآمدن هزینه۲۱ تنظیم اسناد حسابداری۲۳ نمونه سند هزینه فرم ۱۲۴ توضیحات سند هزینه فرم۲۲۵ نمونه مثال های سند هزینه۲۶ توضیحات۳۴ نمونه مثال های ر...

ادامه مطلب