بایگانی برچسب ها: حسابداری در شرکت رب چین چین

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت رب چین چین

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت رب چین چین

گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت رب چین چین فهرست مطالب تاریخچه فعالیت ۱ فعالیت اصلی شرکت ۳ وضعیت اشتغال ۴ توضیح ساختار سازمانی شرکت ۴ سرپرست حسابداری صنعتی ۷ برگ فروش کالا یا صورتحساب فروش یا فا کتور فروش ۱۳ سیستم انبارداری ۱۵ تعریف انبار ۱۵ وضع طبیعی انبارها ۱۶ کاردکس نویسان و پرسنل دفتری انبار ۲۰ سایر کارکنان ۲۰ رسید انبار ۲۱ بر گ در خواست خرید کالا ۲۴ برگ رسید انتقالی بین انبارها ۲۶ کارت انبار ۲۹ سایر اطلاعات اضافی و تکمیلی ۳۴ تار...

ادامه مطلب