بایگانی برچسب ها: حسابداری در کارخانه عطر بیک

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه عطر بیک

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه عطر بیک

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در کارخانه عطر بیک فهرست مطالب مقدمه. 3 آشنایی با شرکت.. 4 محصولات شر کت.. 5 فصل اول.. 12 شرح وظایف ونحوه عملکرد واحد مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار تجارت   12 بخش اول :حسابداری حسابهای پرداختنی (خرید) 13 بخش سوم :حسابداری فروش…. 23 فصل دوم. 29 چرخه عملیات مربوط به سایر واحدهای مالی.. 29 بخش دوم : حسابداری تنخواه. 32 بخش سوم :حسابداری حقوق ودستمزد. 33 فصل سوم. 36 بودجه و اعتبارات: 36 پیش نیازهای برنامه بو...

ادامه مطلب