بایگانی برچسب ها: حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

کارآموزی حسابداری در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی فهرست مطالب بخش اول آشنائی با نظامها و مقرارت جاری شرکتها دفاتر قانونی شرکت اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود تعریف شرکت شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی انواع شرکت ها تشکیل شرکت پذیره نویسی سهام شرکت هزینه های تاسیس شرکت اساسنامه قانونی شرکت مجمع عمومی موسس شرکت مدارک لازم برای ثبت شرکت بخش دوم شرکتهای سهامی انواع شرکتهای سهامی سها...

ادامه مطلب