بایگانی برچسب ها: حسابداری شرکت ارغوان هیدج

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ارغوان هیدج

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ارغوان هیدج

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ارغوان هیدج فهرست مطالبشرکت غله و خدمات بازرگانی ارغوان هیدج دارائیها دارائیهای غیر مجاز فعالیت های عملیاتی تاریخچه فعالیت های شرکت فعالیت های اصلی شرکت عمده ترین فعالیت شرکت در طول سال دارائیهای شرکت درآمدها موجودی نقد و بانک سایر حسابها و اسناد دریافتنی دارائیهای امانی بهای تمام شده خدمات ارائه شده هزینه های سر بار عملیلاتی صورت تطبیق سود عملیات تعهدات و بدهی ها ثبت سند….. بررسی سندهای مربوط به پرداخت ...

ادامه مطلب