بایگانی برچسب ها: حسابداری شرکت ارغوان هیدج

کارآموزی حسابداری شرکت ارغوان هیدج

کارآموزی حسابداری شرکت ارغوان هیدج

کارآموزی حسابداری شرکت ارغوان هیدج کارآموزی حسابداری شرکت ارغوان هیدج شرکت راه ماشین (سهامی خاص ) در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۰ و تحت شماره ۸۹۱۴۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و شرکت مذکور از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۱راکد و غیر فعال بوده و   کارآموزی حسابداری شرکت ارغوان سپس با توجه به تبصره بند ۲ تصویب نامه ۵۶۱/۱۳ ط مورخه ۲۸/۱۱/۸۱ شورای عالی اداری و نامه شماره ۲۲۵۲۹ مورخه ۲۹/۱۱/۸۳ وزیر محترم بازرگانی سازمان غله منحل و از تاریخ...

ادامه مطلب