بایگانی برچسب ها: حسابداری مکانیزاسیون

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

دانلود پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

پروژه حسابداری مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک   فهرست مطالب فصل اول : تجزیه و تحلیل داده ها ۳ گزارش شناخت سیستم ۴ عملکرد کلی سیستم ۵ مشکلات موجود ۶ پیشنهادات اولیه ۶ گزارش امکان سنجی ۷ امکان سنجی منطقی ۷ امکان سنجی فیزیکی ۷ امکان سنجی فرهنگی ۷ امکان سنجی اقتصادی ۸ تحلیل هزینه ها و منافع ۸ زمانبندی پروژه ۱۰ نمودار Gant Chart 11 آنالیز سیستم ۱۲ شناخت فرم ها ۱۲ نمودار Form Flow 12 نمودار FRD 14 بیانیه نیازمندی ها ۱۴ نمودارهای DFD 16 طرح ...

ادامه مطلب