بایگانی برچسب ها: حسابرسی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

دانلود مقاله حسابرسی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

دانلود مقاله حسابرسی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده

حسابرسی مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده حسابرسی مالیاتی ۶۷۵ شرکت دولتی سازمان حسابرسی با انجام حسابرسی مالیاتی حدود ۶۷۵ شرکت، گزارش خود را به حوزه­های مالیاتی ارسال کرد. رئیس سازمان حسابرسی با بیان این که دو بانک رفاه و مسکن صورتهای مالی سال ۸۵ خود را به سازمان حسابرسی ارائه داده­اند، گفت:”وضعیت صورتهای مالی سال ۸۴ بانکها بهتر از سال قبل از آن بوده که دلیل آن اعمال حسابداری تعهدی و تکالیفی است که مجامع عمومی بانکها و شورای­عالی ...

ادامه مطلب