بایگانی برچسب ها: حسابرسی

دانلود مقاله بررسی حسابرسی

دانلود مقاله بررسی حسابرسی

حسابرسی مقدمه اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع  (زمین ، کار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود . در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و کارل مارکس عوامل موثر در رشد اقتصادی را ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابرسی

دانلود پروژه حسابرسی

حسابرسی فهرست مطالب بخش اول- تاریخچه حسارسی در ایران تاریخچه حسابرسی در ایران بخش دوم- معرفی حسابرسی تعریف حسابرسی انواع شرکتها و مؤسسات مشمول رسیدگی توسط مؤسساتحسابرسی هدف حسابرسی بخش سوم هدف از تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران چارت هدف تشکیل جامعه حسابداران رسمی‌ایران ارکان جامعه حسابداران رسمی‌ نمودار سازمانی جامعه حسابداران رسمی ایران الف ) شورای عالی جامعه حسابداران ایران ب) هیأت مدیره کارگروههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایر...

ادامه مطلب