بایگانی برچسب ها: حسابرسی

دانلود مقاله بررسی حسابرسی

دانلود مقاله بررسی حسابرسی

حسابرسی مقدمه اقتصاد دانان تصديق كرده اند كه يك فرد بايد منابع  (زمين ، كار ، سرمايه ) توليد را جهت ايجاد توليد به حركت درآورند و پديده توسعه اقتصادي را از نقطه نظر سرمايه داري تحليل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمايه گذار يا موسس عوامل توليد فرض شده است و تصميمهاي او بر اساس سود بيشتر و بازگشت سرمايه گرفته مي شود . در انقلاب صنعتي قرن نوزدهم ، اقتصاد داناني مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادي را ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حسابرسی

دانلود پروژه حسابرسی

حسابرسی فهرست مطالب بخش اول- تاريخچه حسارسي در ايران تاريخچه حسابرسي در ايران بخش دوم- معرفي حسابرسي تعريف حسابرسي انواع شركتها و مؤسسات مشمول رسيدگي توسط مؤسساتحسابرسي هدف حسابرسي بخش سوم هدف از تشكيل جامعه حسابداران رسمي‌ايران چارت هدف تشكيل جامعه حسابداران رسمي‌ايران اركان جامعه حسابداران رسمي‌ نمودار سازماني جامعه حسابداران رسمي ايران الف ) شوراي عالي جامعه حسابداران ايران ب) هيأت مديره كارگروههاي تخصصي جامعه حسابداران رسمي اير...

ادامه مطلب