بایگانی برچسب ها: حسابرس عملیاتی

دانلود مقاله حسابرس عملیاتی

دانلود مقاله حسابرس عملیاتی

حسابرس عملیاتی فهرست مطالب مقدمه                            ۱ فصل اول                          ۲ کلیات                                ۲ فصل دوم                          ۱۸ مرحله برنامه‌ریزی                         ۱۸ فصل سوم                          ۳۶ مرحله تدوین برنامه حسابرسی                  ۳۶ فصل چهارم                            ۵۰ مرحله اجرای عملیات                   ۵۰ فصل پنجم                             ۵۴ بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی             ۵۴ فصل ششم         ...

ادامه مطلب