بایگانی برچسب ها: حسینیه رحیمیان

دانلود پاورپوینت تعمیر و نگهداری حسینیه رحیمیان

دانلود پاورپوینت تعمیر و نگهداری حسینیه رحیمیان

تعمیر و نگهداری حسینیه رحیمیان فهرست مطالب موقعیت طبیعی (شرایط اقلیمی، مشخصات از لحاظ خصوصیات زمین و زلزله خیزی) موقعیت فعلی استقرار مکانی و جایگزین در بافت شهر و ارتباط با مجموعه‌های شهری، آدرس و نشانی دقیق اثر مشخصات بنا نوع بهره برداری و خصوصیات بارز آنها توضیح در مورد عوامل تزئین شده بنا و نوع آنها مالکیت بنا اقدامات انجام شده در مورد حریم بنا توضیح ضروری و اختصاصی بنا توسعه و یا تعمیرات و دخل و تصرفات انجام شده مشهود تاکنون. پل...

ادامه مطلب