بایگانی برچسب ها: حفاظت ترانسفورماتور

دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان

دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان

دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان در تاريخ 1/1/1372 با101 مگاوات پيک بار و136259 مشترک عملا از شرکت برق منطقه ای زنجان منفک گرديده و در حال حاضر دارای 16شهر ، 16 بخش و46 دهستان می باشد که در سال85 با3/376 مگاوات پيک بار 253342 مشترک وتعداد 4844 پست هوايی وزمينی با قدرتی حدود 872 مگا ولت امپر وبا 6591 کيلومتر طول شبکه 20 کيلو ولت هوايی و زمينی وبا 4444 کيلومتر طول شبکه...

ادامه مطلب