بایگانی برچسب ها: حفاظت ترانسفورماتور

دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان

دانلود گزارش کارآموزی ادره برق زنجان

گزارش کارآموزی ادره برق زنجان فهرست مطالب تاریخچه تاسیس شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان فرایند عمل در سیستم حسابداری شرکت برق استان زنجان پارامترهای مهم در طراحی پست ها و انتخاب تجهیزات هماهنگی عایقی                                                                                               شین و شینه بندی                                                                                               فواصل زمین کردن نقطه نوترال و سیستم زمین                                                  هدف از ایجاد یک سیستم زمین                              ...

ادامه مطلب