بایگانی برچسب ها: حفره‌هاي عمودي و افقي

دانلود گزارش کارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران

دانلود گزارش کارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران

دانلود گزارش کارآموزی در واحد مهندسی خوردگی خطوط لوله و مخابرات نفت تهران فهرست مطالب مقدمه تأثير مقاومت در شدت جريان خوردگي: اعمال پوشش پوششها مقابله با خوردگي لوله عبارتند از: 1- استفاده از پوششها 2- حفاظت كاتدي انواع پوششها حفاظت كاتدي طراحي بستر آندي حفره‌هاي آندي چاهي حفره‌هاي عمودي و افقي اتصالات آندهاي فداشونده پي پا آندها: كابل: ذكر  چند نكته در مورد خوردگي چند نكته درباره آندهاي روي و منيزيم دستگاههاي اندازه‌گيري ولت مترها: و...

ادامه مطلب