بایگانی برچسب ها: حقوق اسرای جنگی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی فهرست مطالب : ۱ – مقدمه ۳ الف – بیان مساله و اهمیت آن ۳ ب – ضرورت طرح مسئله ۶ ج – روش تحقیق و ترتیب مطالب ۶ بخش اول : تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان کیفی بین المللی ۸ فصل اول : حقوق بشر دوستانه، مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل ۹ گفتار ۱ : تعریف حقوق بشر دوستانه ۹ الف- تحویل مفهوم حاکمیت دولت ها...

ادامه مطلب