بایگانی برچسب ها: حقوق انتقال برق در بازار برق

پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق

پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق

دانلود پروژه حقوق انتقال برق در بازار برق فهرست مطالب فصل اول – مقدمه         ۱ فصل دوم – ساختار بازار        ۵ ۲-۱- اهداف در عملکرد به شیوه بازار      ۶ ۲-۲- مدل های بازار برق       ۶ ۲-۳- ساختار بازار        ۷ ۲-۴- انواع بازار برق        ۱۱ فصل سوم – معانی PTR , FTR        ۱۳ ۳-۱- دلایل اسفاده از حقوق انتقال      ۱۴ ۳-۲- حقوق انتقال فیزیکی       ۱۵ ۳-۳- حقوق انتقال مالی       ۱۶ فصل چهارم  – طراحی بازار انتقال     ...

ادامه مطلب