بایگانی برچسب ها: حقوق بشردوستانه درخصوص سلاحهاي كشتارجمعي

حقوق بشردوستانه درخصوص سلاحهای کشتارجمعی

حقوق بشردوستانه درخصوص سلاحهای کشتارجمعی

کارتحقیقی حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی فهرست مطالب فصل اول: حقوق بشردوستانه۱ مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل۲ تعریف جنگ۲ عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ۲ حقوق بشر دوستانه ۴ جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر۴ قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه۵  مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ۶ ضرورت حقوق جنگ۶ مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ۸ ۱-    نسبت به کشورهای ثالث۸ ۲-    نسبت به کشورهای متخاصم۸ ۳-    وضعیت قراردادهای بین المللی۹ ۴...

ادامه مطلب