بایگانی برچسب ها: حقوق جزاي عمومي اسلام

دانلود مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

دانلود مقاله حقوق جزای عمومی اسلام

حقوق جزای عمومی اسلام حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول) مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد. حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. ...

ادامه مطلب