بایگانی برچسب ها: حقوق خانواده

دانلود پروژه حقوق خانواده

دانلود پروژه حقوق خانواده

حقوق خانواده فهرست مطالب مقدمه کاری که ما انجام داده ایم بخش اول تعاریف و بررسیها تعریف خانواده سازمان و اعضای آن وظایف و کارکرد آن نقش و اهمیت خانواده ساخت خانواده ضرورت وجودی خانواده وظایف و کارکرد آن نقش و اهمیت خانواده ضرورت وجودی خانواده مقدمه فوائد رعایت حقوق حقوق مشترک ۱-سکونت مشترک ۲-مضاجعت و تمکین ۳-ستر و لباس یکدیگر ۴-معاشرت نیکو ۵-وحدت و انس ۶-تکمیل و تکامل ضرورت رعایت حقوق ضمانت اجرای حقوق حقوق شوهر مقدمه دامه حقوق شوهر ۱-تمکین زوجه ۲-اطاعت و فر...

ادامه مطلب