بایگانی برچسب ها: حقوق مالکیت معنوی

دانلودکارتحقیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و عهدنامه های بین الملل

دانلودکارتحقیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و عهدنامه های بین الملل

مالکیت معنوی در حقوق ایران و عهدنامه های بین الملل مقدّمه عبارت «Intellectual Prorerty Rights» به زبان انگلیسی که معادل «حقوق مالکیت فکری» در فارسی می باشد، در کتب حقوقی ما بیشتر به «حقوق مالکیت معنوی» ترجمه شده است. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، و هنری. این قسم حقوق عمدتاً به موضوعاتی می پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان و مرتبط با آفرینش های ذهن...

ادامه مطلب