بایگانی برچسب ها: حقوق مدنی و اجتماعی

دانلود روش تحقيق مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني

دانلود روش تحقيق مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني

دانلود روش تحقيق مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني (همراه با 23 برگ فيش هاي تحقيق) فهرست مطالب بخش اول : کلیات فصل اول : تعریف مفاهیم مفهوم مشارکت سیاسی تعریف مشارکت سیاسی _دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی : انواع مشارکت سیاسی معیارهای مورد نظر برای این تقسیم بندی در ایران ؛ الف.تعلیم و تربیت ب.اشتغال پ.حقوق مدنی و اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی زنان در دوران پهلوی دوم فصل دوم : هدف ها و موانع ...

ادامه مطلب