بایگانی برچسب ها: حقوق مولف ، راديو و تلويزيون

دانلود مقاله حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

دانلود مقاله حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون مقدمه انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است . یک اثر در اماتیک یا موزیکال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها ...

ادامه مطلب