بایگانی برچسب ها: حقوق کشتیها در ایران

دانلود پروژه بررسی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

دانلود پروژه بررسی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

بررسی وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی فهرست مطالب مقدمه تعریف حقوق بین الملل دریایی و مناطق شش گانه دریاها تحولات نگرش دولت ها به دریاها وضعیت حقوقی کشتیهای خصوصی در آبهای داخلی   صلاحیت قضایی دولت ساحلی ۱- صلاحیت مدنی ۲- صلاحیت کیفری وضعیت حقوقی کشتیهای دولتی ۱- کشتیهای جنگی مصونیت قضایی شامل دو قسمت است  مدنی (حقوقی) و کیفری الف  مصونیت مدنی (حقوقی) ب  مصونیت کیفری ج – پناهندگی در کشتی جنگی ۲- سایر کشتی های دولتی مناطق پنجگ...

ادامه مطلب