بایگانی برچسب ها: حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه

دانلود ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه

دانلود ترجمه مقاله حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه

عنوان انگلیسی مقاله: Children’s rights and school psychology: Children’s right to participation عنوان فارسی مقاله: حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت چکیده ترجمه : کنوانسیون حقوق کودکان جزئیات ضروری رابه صورت بین المللی انجام داده واحترام به حقوق کودکان خواسته است. به طور خاص این مجموعه ای روشن از دستورات را برای تضمین مراقبت هایی برای کودکان در رابطه با تمام مسائل را برای آنها ارائه نموده است. دستیابی به این ...

ادامه مطلب