بایگانی برچسب ها: حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر

دانلود مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

دانلود مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

حقوق کودک درخانه وجامعه فهرست مطالب کنوانسيون حقوق کودک یونیسف ،سازمان حمایت ازکودکان حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر منابع کنوانسيون حقوق کودک ویونیسف ديباچه بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است. ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفته...

ادامه مطلب