بایگانی برچسب ها: حقوق کودک درخانه و جامعه

دانلود مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

دانلود مقاله حقوق کودک درخانه و جامعه

حقوق کودک درخانه وجامعه فهرست مطالب کنوانسیون حقوق کودک یونیسف ،سازمان حمایت ازکودکان حقوق کودک ، بخشی از حقوق بشر منابع کنوانسیون حقوق کودک ویونیسف دیباچه بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است. ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفته...

ادامه مطلب