بایگانی برچسب ها: حق ارتفاق در شهرسازی

دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌،نسبت به املاك مجاور

دانلود مقاله حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌،نسبت به املاك مجاور

حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام‌ و آثار املاك‌، نسبت به املاك مجاور فهرست مطالب مقدمه 3 مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملك غير4 مالكيت تبعي4 مالكيت فضا و قرار زمين4 تعریف حق ارتفاق8 حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود10 تصرف در حق ارتفاق11 اذن  در استفاده از ارتفاق12 تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن13 مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد14 تکالیف مالک16 تکالیف صاحب حق ارتفاق17 حق ارتفاق در مورد انتقال ملک19 تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق د...

ادامه مطلب