بایگانی برچسب ها: حق حريم و جريان فرامرزي داده هاي فردي

دانلود کارتحقیقی آزادی اطلاعات

دانلود کارتحقیقی آزادی اطلاعات

دانلود کارتحقیقی آزادی اطلاعات چکیده. قانونمند کردن جریان اطلاعات هر گاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانه‌گی همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک مؤثرتری خواهد کرد تا زمانی که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروکراتیک کشور حاکم باشد. به عبارت دیگر یکی از نظریات دکترینی رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانه‌گی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است. به عنوان مثال هنگامی که اصل آزادی دسترسی طبق قانون به رسمیت شناخته...

ادامه مطلب