بایگانی برچسب ها: حق حريم و جريان فرامرزي داده هاي فردي

دانلود کارتحقیقی آزادی اطلاعات

دانلود کارتحقیقی آزادی اطلاعات

دانلود کارتحقیقی آزادی اطلاعات چکیده. قانونمند كردن جریان اطلاعات هر گاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانه‌گی همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نیز كمك مؤثرتری خواهد كرد تا زمانی كه اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروكراتیك كشور حاكم باشد. به عبارت دیگر یكی از نظریات دكترینی رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانه‌گی از طریق قانونمند كردن مستثنیات آن است. به عنوان مثال هنگامی كه اصل آزادی دسترسی طبق قانون به رسمیت شناخته...

ادامه مطلب