بایگانی برچسب ها: حق خريد سهام از شركت

دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی

دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی

دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی مبانی مدیریت مالی مقدمه در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد  در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حا...

ادامه مطلب