بایگانی برچسب ها: حق خريد سهام از شركت

دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی

دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی

دانلود مقاله مبانی مدیریت مالی مبانی مدیریت مالی مقدمه در شركت هاي تجاري ,بايد  اشخاصي مسئوليت نهايي تعين خط مشي شركت را به عهده داشته و مالك درآمد پروژه و دارائي هاي آن نيز باشند و در يك شركت سهامي دارند كه آن سهام وي اين نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از كسر طلب بستانكاران و سود سهام ممتاز باقي مي ماند ,به آنها تعلق مي گيرد  در موقعيتي نامطمئن كسب سود خالص براي دارندگاه سهام عادي بالطبع يا مطمئن است ,گاهي سود حا...

ادامه مطلب