بایگانی برچسب ها: حق در اصطلاح حقوقدانان

دانلود مقاله بررسی قرآن و حقوق انسان

دانلود مقاله بررسی قرآن و حقوق انسان

قرآن و حقوق انسان فهرست مطالب قرآن و حقوق انسان 1 حق در اصطلاح فقيهان 4 حق در اصطلاح حقوقدانان 4 حقوق قرآن، آميزه اي از امتياز و تكليف 6 انواع حقوق در قرآن 7 مشتركات قواعد حقوقي قرآن و ساير قواعد حقوقي 7 الف- كلي بودن 8 ب. الزامي‌بودن 9 ج. داشتن ضمانت اجرا 10 هدف حقوق از ديدگاه‌هاي گوناگون 12 مكتب حقوقي اصالت فرد 13 مباني مكتب اصالت فرد 14 الف. حقوق فطري يا طبيعي 15 ب. عدالت معاوضي 15 مکتب حقوقی اصالت اجتماع 16 مبانی مکتب اصالت اجتماع ...

ادامه مطلب