بایگانی برچسب ها: حق شكايت از آراء كيفري

دانلود مقاله حق دفاع متهم

دانلود مقاله حق دفاع متهم

حق دفاع متهم فهرست مطالب مقدمه انگیزه انتخاب موضوع اهمیت موضوع بخش اول: تعاریف و کلیات گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق الف- تعریف حق ب- تعریف دفاع ج- تعریف حق دفاع متهم گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ب- در حقوق داخلی ۱- قانون اساسی ۲- قوانین عادی ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه بخش دوم: موارد حقوق دفاعی م...

ادامه مطلب