بایگانی برچسب ها: حل تعارض صلاحيت‌ها

دانلود کارتحقیقی بررسی صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

دانلود کارتحقیقی بررسی صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

بررسی صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها چكيده مطالب رساله دردو بخش مجزا به شرح ذیل تقسیم بندی گردیده است: کلیات رساله مشتمل بر دو قسمت الف و ب می باشد که صلاحیت ذاتی با توجه به سه عنصر صنف، درجه و نوع دادگاه در قسمت الف بررسی شده است و در قسمت ب به کلیات صلاحیت نسبی پرداخته شده است. بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول راجع به صلاحیت دادگاهها با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی شامل چهار مبحث ذیل است: 1- ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاهها. 2- اخ...

ادامه مطلب