بایگانی برچسب ها: حل مسئله و انتقال يادگيري

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان فهرست فصل اول: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه‌های پژوهش تعریف اصطلاحات و متغیرها تعریف نظری راهبردهای حل مسئله تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسئله متغیرهای تحقیق متغیر مستقل متغیر وابسته متغیرهای کنترل تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسأله (متغیر مستقل) تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول) تعریف عملیاتی نگرش ن...

ادامه مطلب