بایگانی برچسب ها: حمايت كيفري محيط زيست

مقاله رایگان حمایت کیفری محیط زیست

مقاله رایگان حمایت کیفری محیط زیست

حمایت کیفری محیط زیست نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو ترجمه: دکتر هادی خراسانی پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ۱- محیط زیست. حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها ن...

ادامه مطلب