بایگانی برچسب ها: حمایت از اطفال و نوجوانان معارض .ppt

دانلود کارتحقیقی حمایت از اطفال و نوجوانان معارض

دانلود کارتحقیقی حمایت از اطفال و نوجوانان معارض

حمایت از اطفال و نوجوانان معارض قانون در ایران و اسناد بین المللی پیشگفتار دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله ای...

ادامه مطلب