بایگانی برچسب ها: حوضچه لجن برگشتی

دانلود مقاله تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

دانلود مقاله تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان فهرست مطالب مقدمه مشخصه های فیزیکی،شیمیایی مواد جامد آلاینده های درجه اول اندازه گیری محتوای مواد آلی ماده غیر آلی مراحل تصفیه پساب صنعتی در پتروشیمی آبادان تقسیم بندی فاضلاب پاک نگه داشتن محیط زیست حوضچه تنظیم phنهایی APIسپراتور قدیم مخزن میانی پمپهای انتقال پساب از مخزن میانی مخزن اختلاط سریع مخزن اختلاط آرام APIسپراتور جدید مخازن افقی و عمودی ذخیره روغن پمپ آبگیری و ارسال روغن ...

ادامه مطلب