بایگانی برچسب ها: حکم مواد مخدر در مذهب

دانلود پروژه اعتیاد و تاثیر آن بر جامعه

دانلود پروژه اعتیاد و تاثیر آن بر جامعه

اعتیاد و تاثیر آن بر جامعه فهرست مطالب 1- مقدمه1 2-کليات 2 3- سابقه تاريخي اعتياد3 4-استعمال مواد مخدر به عنوان يک مساله اجتماعي4 5- اثرات مواد مخدر در يک اجتماع8 6- اعتياد چيست ؟ 10 7- مواد مورد سوء مصرف16 8- انواع مواد مخدر16 9- آثار مصرف مواد افيوني33 10-عوارض استفاده از مواد مخدر35 11- عوارض خانوادگي اعتياد36 12- عوارض شغلي اعتياد در جامعه36 13- نوجوانان و جوانان37 14-تغييرات روانشناختي38 15- تغييرات اجتماعي38 16-اختلالات روانپزشکي41 ...

ادامه مطلب