بایگانی برچسب ها: خريداري با احتياط

دانلود مقاله ایمنی تجارت

دانلود مقاله ایمنی تجارت

ایمنی تجارت فهرست مطالب راهنماي ايمني تجارت:.. 1 چرا خريد به صورت on line. 2 خريداري با احتياط on line. 7 جلوگيري از سرقت هويت.. 8 چگونه اطلاعات شخصي پيدا شده است.. 10 خريد‌هاي كارت اعتباري دزديده شده بالغ بر 3.500 دلار.. 13 پرونده.. 14 صيادي و كلاهبرداري.. 20 تشخيص ايميل ‌هاي تقلبي.. 22 جلوگيري از جعل و كلاهبرداري.. 23 Paypal 24 شركت ‌هايي كه حمايت‌‌هاي خريدار اينترنتي مطمئن را ارائه مي‌دهد.   26 مورد شناسي.. 26 8 دليل براي اينكه احساس...

ادامه مطلب