بایگانی برچسب ها: خسارت مازاد بر دیه

دانلود کارتحقیقی بررسی خسارت مازاد بر دیه در قانون مسئولیت مدنی

دانلود کارتحقیقی بررسی خسارت مازاد بر دیه در قانون مسئولیت مدنی

بررسی خسارت مازاد بر دیه در قانون مسئولیت مدنی چكيده در بعضي موارد ديه اي كه دادگاه براي شخص زيان ديده در نظر مي گيرد كافي براي جبران خسارت زيان ديده نيست و به عبارت ديگر ، ضرري را كه شخص متحمل مي شود بيش از مقدار ديه اي است كه قانونگذار براي او در نظر مي گيرد . مقاله حاضر به بررسي اين موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤوليت مدني ، اصول و قواعد كلي مانند قاعده لاضرر ، تسبيب ، نفي حرج و بناي عقلا و رأي اصراري هيأت عمومي ديوانعالي ك...

ادامه مطلب

دانلود کارتحقیقی خسارت مازاد بر دیه

دانلود کارتحقیقی خسارت مازاد بر دیه

دانلود کارتحقیقی خسارت مازاد بر دیه دانلود کارتحقیقی خسارت مازاد بر دیه   در این رساله، ابتدا به بررسی ماهیت دیه پرداخته شده است و دو نتیجه زیر بدست آمده است : نخست آنکه : دیه جزء حقوق خصوصی است و از نظر ماهوی، مدنی است. ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای مربوط به دیه را جزء دعاوی مدنی و مالی بر شمرده است و دیه تنها از نظر شکلی مانند احکام جزایی است. دوم آنکه : با ورود دیه در غالب مسؤولیت مدنی، هر دو ...

ادامه مطلب