بایگانی برچسب ها: خسارت مازاد بر دیه

دانلود کارتحقیقی بررسی خسارت مازاد بر دیه در قانون مسئولیت مدنی

دانلود کارتحقیقی بررسی خسارت مازاد بر دیه در قانون مسئولیت مدنی

بررسی خسارت مازاد بر دیه در قانون مسئولیت مدنی چکیده در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد کافی برای جبران خسارت زیان دیده نیست و به عبارت دیگر ، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد . مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی ، اصول و قواعد کلی مانند قاعده لاضرر ، تسبیب ، نفی حرج و بنای عقلا و رأی اصراری هیأت عمومی دیوانعالی ک...

ادامه مطلب