بایگانی برچسب ها: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع

مقاله تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم

مقاله تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم

بحث تحليلي و عميق از خسارت معنوي و تبيين نقاط مبهم و خطاهاي قانوني در حقوق ايران و بررسي اين موضوع در ايران و فرانسه فهرست مطالب مقدمه 1 بخش اول : كليات 5 فصل اول : مفهوم و مباني تئوريك خسارت معنوي 6 مبحث اول : معاني و ملاك‌ها و ريشه‌هاي تاريخي مفهوم خسارت معنوي 7 1-1-1- معني لغوي خسارت 7 1-1-2- معني اصطلاحي خسارت 9 1-1-3- انواع تقسيمات خسارت و معيار آن 11 الف – خسارت ناشي از نقض قرارداد 12 ب- خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشرو...

ادامه مطلب