بایگانی برچسب ها: خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى

مقاله دیات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى

مقاله دیات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى

دیات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏هاى زائد بر دیه که یکى از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجراى احکام دیه است مورد بررسى قرار گیرد، بدان امید، که این بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جویى اساسى در این زمینه باشد. با حاکمیت نظام اسلامى درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نیز چون بسیارى قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونى اساسى گردید. و مقررا...

ادامه مطلب