بایگانی برچسب ها: خشونت خانوادگی بازتاب ساختار جامعه

دانلود پژوهش بررسی علل همسر آزاری در ایران

دانلود پژوهش بررسی علل همسر آزاری در ایران

دانلود پژوهش بررسی علل همسر آزاری در ایران چکیده تحقیق حاضر تحت عنوان ( بررسی علل همسر  آزاری در ایران ) است این تحقیق در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به صورت نمونه گیری سهمیه ای انجام شده و نمونه پنجاه (۵۰) نفر از جمعیت مورد مطالعه زنان ساکن در منطقه ۱۵ تهران است.همچنین اطللاعات به وسیله جداول یک بعدی و دو بعدی ونمودارها مورد تحلیل قرار گرفته و در آزمون فرضیات، با توجه به حجم نمونه و متغیرهای...

ادامه مطلب

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی مقدمه خشونت خانوادگی[۱]پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است .در کشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند  سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است .در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد .می توان از مشکل دختران فراری و افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان و افزایش طلاق و خشونت خانوادگی نام برد .به احتمال زیاد شرایط زندگی در ...

ادامه مطلب