بایگانی برچسب ها: خشونت خانوادگی بازتاب ساختار جامعه

دانلود پژوهش بررسي علل همسر آزاري در ايران

دانلود پژوهش بررسي علل همسر آزاري در ايران

دانلود پژوهش بررسي علل همسر آزاري در ايران چكيده تحقيق حاضر تحت عنوان ( بررسي علل همسر  آزاري در ايران ) است اين تحقيق در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. به روش پيمايشي و از طريق پرسشنامه و به صورت نمونه گيري سهميه اي انجام شده و نمونه پنجاه (50) نفر از جمعيت مورد مطالعه زنان ساكن در منطقه 15 تهران است.همچنين اطللاعات به وسيله جداول يك بعدي و دو بعدي ونمودارها مورد تحليل قرار گرفته و در آزمون فرضيات، با توجه به حجم نمونه و متغيرهاي...

ادامه مطلب

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی مقدمه خشونت خانوادگي[1]پديده اي جديد نيست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعي جديد است .در كشورهاي غربي از حدود سي سال پيش و در ايران از چند  سال پيش نگاه افراد متخصص به اين پديده جلب شده است .در حال حاضر در ايران بسياري از مسائل و آسيبهاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد .مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد .به احتمال زياد شرايط زندگي در...

ادامه مطلب